Regranulacja usługowa

– Compounding na naszych maszynach
– Istnieje możliwość napełnienia wypełniaczami (Talk, Kreda)