Stosowane tworzywa

Tworzywo: Polipropylen – PP

Zastosowania: zderzaki samochodowe, rury, sprzęt medyczny, zabawki

Rozpoznawanie: Polipropylen jest bardziej twardy od polietylenu i nie ugina się pod działaniem paznokcia. Pływa po powierzchni wody. Próbka włożona do płomienia topi się, a po zgaszeniu wyczuwa się zapach podobny do parafiny, lecz z wyczuwalną nutą domieszek aromatycznych. Polipropylen w odróżnieniu od polietylenu nie rozpuszcza się w tetrachlorku węgla. Tworzywo to rozpuszcza się w chlorobenzenie na gorąco.

Tworzywo: Polietylen – PE

Rodzaj: termoplasty

Właściwości: Polietylen jest odporny na działanie kwasów, zasad i roztworów soli, a nieodpornym na działanie silnych utleniaczy i stężonych kwasów: siarkowego, azotowego i chromowego. Właściwości mechaniczne polietylenu poprawiają się wraz ze zwiększeniem masy cząsteczkowej.

Zastosowanie: w przemyśle elektrotechnicznym i elektromechanicznym, w przemyśle farmaceutycznym oraz do wyrobu włókien, folii, opakowań i artykułów AGD

Rozpoznawanie:
Polietylen jest stosunkowo miękkim tworzywem uginającym się pod dotykiem paznokcia i mający wygląd podobny do twardej parafiny. Próbka polietylenu nie tonie w wodzie. Próbka polietylenu włożona do płomienia palnika topi się i pali. Po zgaszeniu wyczuwa się charakterystyczny zapach parafiny. Dodatkową identyfikacją polietylenu jest określenie jego rozpuszczalności. Polietylen rozpuszcza się na gorąco w tetrachlorku węgla, a po ochłodzeniu wypada z powrotem z roztworu w postaci proszku lub galaretowatej masy.

Tworzywo: Poliamid – PA

Wśród poliamidów rozróżnia się wiele gatunków, z których w skali przemysłowej najczęściej są wykorzystywane: PA6, PA66, PA11 i PA12. Różnice we własnościach fizycznych wynikają głównie z różnych typów struktury chemicznej oraz różnych typów budowy łańcuchów cząsteczkowych. Rodzaj: termoplasty, Właściwości: – duża sztywność, twardość, trwałość oraz wytrzymałość mechaniczna – dobra obrabialność – niska rozszerzalność cieplna – dobre właściwości ślizgowe – odporność na ścieranie – zdolność tłumienia drgań i odporność na uderzenia – dobra odporność chemiczna na oleje, tłuszcze, benzynę i wiele rozpuszczalników – brak odporności na działanie kwasów i zasad – temperatura użytkowania od -40°C do 100°C Zastosowanie: części maszyn: koła zębate, łożyska ślizgowe, gniazda przegubów, korpusy i obudowy w elektrotechnice Rozpoznawanie: Poliamidy w płomieniu palnika topią się i palą. Po zgaszeniu wyczuwa się charakterystyczny zapach palonego białka. Ze stopionej powierzchni poliamidowej próbki można za pomocą metalowej szpachelki wyciągnąć nitki. Dodatkową metodą identyfikacji poliamidów, umożliwiającą odróżnienie ich od wszystkich innych tworzyw, jest ich rozpuszczalność w kwasie mrówkowym.

Tworzywo: Polistyren – PS

Do tworzyw polistyrenowych zalicza się polistyren niskoudarowy, polistyreny wysokoudarowe typu K lub G, zawierające dodatkowo kauczuk, tworzywo ABS i inne. Rodzaj: termoplasty Zastosowania: opakowania, izolacje elektryczne, izolacja cieplna (styropian), kubki, tacki, pojemniki, elementy urządzeń AGD, zabawki, galanteria, ozdoby,klosze lamp, obiektywy Rozpoznawanie:Charakterystyczną cechą tworzyw polistyrenowych jest ich palność. Próbki polistyrenu włożone do płomienia palnika topią się kapiąc i palą się kopcącym płomieniem, a po zgaszeniu wyczuwa się charakterystyczny zapach podobny do hiacyntów. Polistyren i jego pochodne rozpuszczają się na zimno w toluenie lub dichloroetanie. Podobne wyniki uzyskuje się podczas palenia próbek niektórych gatunków kauczuku syntetycznego i gumy, zawierających elementy polistyrenowe, a także nietopliwej, nienasyconej żywicy poliestrowej – usieciowanej za pomocą styrenu.

Tworzywo: akrylonitryl-butadien-styren – ABS

Rodzaj: termoplasty Właściwości: – duża sztywność – umiarkowana twardość (zachowuje odporność na uderzenia w niskich temperaturach) – błyszczące wykończenie powierzchni – łatwość przetwórstwa i bardzo wysoka jakość gotowej wypraski – słabo rozpuszczalny – niska wytrzymałość na zmęczenie – słaba odporność na promieniowanie UV – maksymalna temperatura ciągłego użytkowania około 70°C Zastosowanie: obudowy sprzętu AGD, rury, rynny, w przemyśle motoryzacyjnym, zabawki, elementy sprzętu biurowego

Tworzywo: polichlorek winylu – PVC, igelit, winidur, PCW

Zastosowanie: folia, opakowania, rury, izolacja, okładziny, płyty Rozpoznawanie: Próbki twardego polichlorku winylu po wyjęciu z płomienia natychmiast gasną, próbki natomiast zawierające dużą ilość zmiękczacza mogą się nadal palić. Podczas palenia się próbki polichlorku winylu wydziela się chlorowodór o charakterystycznym zapachu. Zidentyfikować go można za pomocą papierka wskaźnikowego uniwersalnego, który należy zwilżyć wodą i trzymać nad próbką tworzywa włożoną do palnika. Wydzielający się chlorowodór pod wpływem wody tworzy kwas solny, który zabarwia papierek wskaźnikowy na kolor czerwony. Innym sposobem jest próba Deilsteina. W płomieniu palnika wypraża się siatkę lub drucik miedziany. Następnie na siatce miedzianej umieszcza się próbkę tworzywa i wkłada do płomienia. Zielona lub niebieskozielona barwa płomienia świadczy o obecności chlorku w tworzywie.